صفحه اصلی زبان انگلیسی درباره ما معرفی، نقد و بررسی نمایشگاه آثار مقاله گفتگو پیوندها تماس با ما
خبرها

تازه های شورا
شوراي كتاب كودك از بدو تاسيس تاكنون، براي پيشبرد اهداف خود همواره از حمايت فرهنگ دوستان ايراني برخوردار بوده است. با توجه به گسترش فعاليت‌هاي شورا در سال‌هاي اخير در بخش های : ادبیات کودک و نوجوان ، فرهنگنامه کودکان و نوجوانان و خانه کتابدار و ترویج خواندن ، و با وجود حضور مستمر نيروهاي داوطلب، نيازهاي مالي شورا براي تداوم امور افزايش يافته است. لذا اعضاي هيأت مديره شورا خانم‌ها : نوش‌آفرين انصاري، فاطمه‌مرتضايي فرد، فهیمه محفوظ بالله ، پروين فخاري‌نيا،عاطفه سلیانی ، سحر ترهنده و آقايان : علیرضا میرفخرایی ، اکبر نعمتی ، مصطفی کریمی و مسعود ناصري دريايي تصميم گرفتند از كليه دوستداران اين سازمان مردم نهاد دعوت كنند تا در اين برهه از زمان كه شورا با دشواري‌هاي مالي رو به روست، به بقاي اين نهاد 50 ساله كمك كنند. از كليه علاقه‌مندان درخواست مي‌شود كمك‌هاي مالي خود را به حساب 19606317 به نام شوراي كتاب كودك نزد بانك تجارت شعبه جمهوري كد 195 واريز نمايند و رسيد آن را با ذكر دقيق نام و مشخصات خود براي شوراي كتاب كودك بفرستند. همچنين علاقه‌مندان مي‌توانند براي ارائه هر گونه پيشنهاد و كسب اطلاعات بيشتر درباره شیوه های گوناگون یاری رسانی با خانم لیلا ترکاشوند در دبیرخانه شورای کتاب کودک ( تلفن 66408074 ) و یا خانم نيره بهبهاني در دبيرخانه فرهنگنامه كودكان و نوجوانان (تلفن: 66415878) تماس بگيرند. 

07/4/1393

گروه بررسی آثار و دستنوشته های کودکان و نوجوانان ، آماده دریافت دستنوشته های کودکان و نوجوانان است . در صورتی که تمایل دارید این دستنوشته ها در گروه بررسی شود ، خواهشمند است آن ها را به آدرس شورای کتاب کودک ارسال کنید . اعضای گروه ، یکشنبه ها بعد از ظهر در شورا حضور دارند و آماده پاسخ گویی هستند .  

2/11/1390


Login

معرفی   نقد   بررسی

جمعه، 31 شهريور 1402
بررسي و ارزيابي فرهنگنامه كودكان و نوجوانان در پاسخگويي به نيازهاي اطلاعاتي گروه سني مخاطب(مطالعه موردي ديدگاه هاي كودكان و نوجوانان شهر اصفهان. مژگان اسدللهي نژاد. استاد راهنما دكتر فاطمه فهيم نيا؛ استاد مشاور دكتر نادر نقشينه. پايان نامه كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه تهران، دانشكده كتابداري و اطلاع رساني. 1390،128ص

سمیرا بابالویی

يکشنبه، 26 آذر 1391 

پژوهش حاضر به بررسي ديدگاه هاي كودكان و نوجوانان به عنوان مخاطبان اصلي فرهنگنامه كودكان و نوجوانان از مقاله هاي اين اثر پرداخته است . براي اين منظور ديدگاه هاي 380 نفر از دانش آموزان مدارس دولتي مقطع راهنمايي در سه پايه اول، دوم و سوم راهنمايي در سال تحصيلي 1390-91 در 6 ناحيه آموزش و پرورش شهر اصفهان را جمع آوري شده و 3 بخش اصلي ( پاراگراف نخست مقاله، بخش تفصيلي و تصاوير) از مقاله ها (20 مقاله داراي تصوير از 13 جلد فرهنگنامه و در ده رده موضوعي ديويي) () مورد تحليل قرار گرفته است . نتايج پژوهش نشان داد كه ميزان تاثير گذاري پاراگراف نخست در پاسخگويي به نيازهاي مخاطبان بر اساس اين معيارها و از ديدگاه دانش آموزان از حد متوسط بيشتر مي باشد. در بررسي مربوط به بخش تفصيلي مقالات، مشخص شد كه به طور ميانگين 3/56 درصد از دانش آموزان در هنگام مطالعه مقاله هاي فرهنگنامه با واژگان دشوار روبرو مي شوند كه از اين ميان 41 درصد از اين واژگان درون مقاله با توضيح درون متني همراه هستند. براي 5/25 درصد مي توان در نمايه دايره المعارف اطلاعات مناسبي پيدا كرد و 5/10 درصد هم داراي ارجاع درون متني هستند. در نهايت به طور متوسط براي 23درصد از واژگان دشوار مخاطبان بايد به ساير منابع اطلاعاتي رجوع كنند. تحليل هاي انجام شده نشان داد كه تنها 3/20 درصد از مخاطبان در حوزه موضوعي سوالاتي داشته اند كه به پاسخ آنها در مقاله دست نيافته اند كه علل بررسي شده در اين حوزه عبارت بودند از: تكميل نبودن اطلاعات ارائه شده ، بيان مبهم اطلاعات ، واژگان دشوار مقاله ها. در مورد تصاوير هم خوشبختانه فرهنگنامه كودكان و نوجوانان پاسخگوي نياز مخاطبان خود مي باشد و حتي مي توان گفت كه تصاوير به درك بهتر مقالات كمك مي كنند.

بررسي مفاهيم مرتبط با مهارتهاي زندگي در كتابهاي داستاني كودكان 4 تا 9 سال در سالهاي 1380 – 1387 . معصومه زمان اوغلي . استاد راهنما دكتر فاطمه فهيم نيا؛ استاد مشاور دكتر محمدعلي ميرزابيگي . پايان نامه كارشناسي ارشد رشته كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه تهران، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي . 1390، 87ص

سمیرا بابالویی

سه‌شنبه، 14 شهريور 1391 

پژوهش حاضر در 4 بخش به بررسي مفاهيم مرتبط با مهارتهاي زندگي در كتابهاي داستاني واقعگراي كودكان 4 تا 9 سال كه نويسندگان ايراني در سالهاي 1380- 1387 تاليف كرده اند،پرداخته است. هدف از این پژوهش،مشخص كردن تلاش نويسندگان ايراني در تاليف كتابهايي پيرامون مبحث مهارتهاي زندگي در گروه سني 4 تا 9 سال است.مشخص كردن جايگاه نويسندگان ايراني و ناشران كتابهاي كودكان در اين زمينه از فوايد ديگر اين پژوهش است. پس از بررسي فهرست كتابهاي مناسب كودكان و نوجوانان شوراي كتاب كودك مجموعا 140 داستان واقعگرا، مناسب گروه سني ذكر شده در 67 كتاب كه توسط 20 ناشر به چاپ رسيده است ، شناسايي شد كه جامعه پژوهش را تشكيل مي دهد. روش پژوهش تحليل محتواست . مفاهيم مرتبط با مهارتهاي زندگي در 6 مقوله " ارتباط با ديگران" ، "دوست يابي" ، "تقويت اعتماد به نفس" ، " مقابله با اضطراب"، " تصميم گيري" ، "مقابله با خشم" ، با فراواني 5233جاي گرفت. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه نويسندگان ايراني به مقوله " ارتباط با ديگران " با بيشترين ميزان تكرار مفهوم آن، بيشترين توجه را داشته اند. مقوله " مقابله با خشم" با بيشترين ميزان تكرار مفهوم داراي كمترين فراواني است. مطالعه وضعيت مفاهيم مرتبط با مهارتهاي زندگي در هر يك از سالهاي مورد بررسي نشانگر آن است كه بيشترين تاكيد مشاهده شده بر مفاهيم مرتبط با مهارتهاي زندگي مربوط به سال 1383 و كمترين تاكيد مربوط به سال 1387 است. همچنين بررسي ناشران ايراني كه بيشترين كتابها را در اين زمينه به چاپ رسانده اند بيانگر آن است كه انتشارات شباويز و سپس شركت به نشر (كتابهاي پروانه) در اين زمينه فعالتر بوده اند. نسخه اي از اين پايان نامه جهت مطالعه در كتابخانه تحقيقاتي شوراي كتاب كودك موجود است .

ادبيات كودكان در آثار چاپ سنگي چاپ شده در ايران. مهري ناظمي هرندي؛ استاد راهنما نوش آفرين انصاري؛ پايان نامه كارشناسي ارشد رشته ايران شناسي ( گرايش تاريخ ). بنياد ايران شناسي. 1390. [206]ص ، مصور

سمیرا بابالویی

سه‌شنبه، 14 شهريور 1391 

هدف از اين پژوهش شناسايي و تحليل اطلاعات كتاب شناختي آثار ادبي مربوط به كودكان ايران براي روشن كردن بخشي از تاريخ ادبي، اجتماعي و فرهنگي و بررسي تاثير صنعت چاپ بر چاپ كتابهاي داستان و شعر براي كودك است . رساله حاضر در شش فصل به بررسي 58 اثر چاپ سنگي فارسي در حوزه ادبيات كودكان شامل داستان و شعر چاپ شده بين سالهاي 1280ق – 1359ق / 1242ش – 1319ش پرداخته است . از اين آثار 48 اثر در ايران و 10 اثر در خارج از ايران به چاپ رسيده است. در اين پژوهش با به كار گيري روش تحليل كتاب شناختي، اجزاي اطلاعاتي مربوط به آثار در 35 مورد بر اساس كاربرگه استخراج شد و پس از ترسيم 42 نمودار به پرسش هاي مطرح شده در مورد كارآمدي روش پژوهش براي روشن كردن بخشي از تاريخ ادبيات كودكان، توجه نخبگان رجال به مناسب سازي آثار براي كودكان ، تاثير جريان هاي سياسي ، اجتماعي و فرهنگي بر نشر كتاب كودك و توجه صنعت چاپ سنگي به بازار بالقوه كودك پاسخ داده شد. اين پژوهش بر مبناي بررسي ابعاد كتاب شناختي نخستين كتاب هاي چاپ شده براي كودكان است كه ما را با نگرش آن دوران نسبت به كودك آشنا مي كند و نياز به كار در زمينه كودك و كتاب كودك در بستر تاريخ را هر چه بيشتر روشن مي سازد. اين آثار از نظر توليد انبوه يعني قيمت ارزان تر، زمان كوتاه تر، تنوع بيشتر براي كودكان قابل توجه و اهميت هستند. همچنين رونق صنعت چاپ سنگي از عوامل تاثير گذار بر اين روند بوده است. نسخه اي از اين پايان نامه جهت مطالعه در كتابخانه تحقيقاتي شوراي كتاب كودك موجود است.

بررسي و تحليل سفرنامه هاي كودك از دهه چهل تاكنون . جواد رحماندوست. استاد راهنما دكتر آرش قراگزلو؛ استاد مشاور دكتر حامد خاتمي پور. پايان نامه كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگده ادبيات و علوم انساني دانشگاه پيام نور مركز بجنورد . 1389 . 143 ص

سمیرا بابالویی

سه‌شنبه، 26 ارديبهشت 1391 

در اين پژوهش با استفاده از روش هاي مختلف توصيفي ، تحليلي و آماري سفرنامه هاي كودك از دهه چهل تا زمان نگارش پايان نامه مورد نقد و بررسي قرار گرفته اند. بر طبق اين پژوهش ، سفرنامه ها جزء ادبيات غيرداستاني و مستند محسوب مي شوند كه در ادبيات بزرگسالان از جايگاه خوبي برخوردارند اما در ادبيات كودك به جايگاه واقعي آن توجه كافي نشده است. نوشتن سفرنامه براي كودكان كاري تخصصي است كه نياز به داشتن اطلاعات گوناگون مانند اطلاعات تاريخي ،جغرافيايي ، فرهنگي و ... از مقصد و از همه مهتر دانش روانشناسي از مخاطب دارد . سفرنامه نويسي در ادبيات كودك از دهه چهل تا دهه هفتاد رشد كمي قابل توجهي نداشته است اما از آغاز دهه هشتاد تا كنون آثار خوب و قابل توجهي در اين زمينه به چاپ رسيده است كه كافي نبوده و بايد گفت ادبيات سفرنامه اي كودك نياز به توجه بيشتر و نگاه تخصصي دارد. با توجه به نتايج به دست آمده ، اكثر سفرنامه هاي كودك مربوط به گروه هاي سني ج و د است كه با توجه به رشد ذهني كودك در اين سنين منطقي به نظر می رسد. قالب بيشتر آنها به منظور داشتن جذابيت ، داستاني هستند . شخصيت هاي داستاني اكثرا به صورت دو كودك كه با هم خواهر و برادرند انتخاب شده است . از نظر كمّي نوشتن سفرنامه براي كودكان از دهه ي چهل تا دهه ي هشتاد افزايش چشمگيري داشته است تا جايي كه در دهه ي حاضر به عنوان مثال آثار خوبي به نام "سفرهاي دارا و سارا " براي گروه هاي سني الف و ب در ايران با هدف شناخت كودكان از ويژگي هاي شهرها و مردم كشور به چاپ رسيده است كه در نوع خود قابل تقدير است . نسخه اي از اين پايان نامه جهت مطالعه در كتابخانه تحقيقاتي شوراي كتاب كودك موجود است.

گونه شناسي قالب هاي ادبي در كتاب هاي كودك و نوجوان ايران و اروپا در قرن حاضر . مينا اخباري آزاد . استاد راهنما دكتر زهرا اباذري؛استادان مشاور دكتر علي شكويي، دكتر نجلا حريري . رساله دكتري رشته كتابداري و اطلاع رساني ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات . 1390 . 203 ص

سمیرا بابالویی

يکشنبه، 20 آذر 1390 

هدف از پژوهش حاضر شناسايي قالب هاي ادبي در كتاب هاي كودك و نوجوان ايران و اروپا در قرن حاضر است . در این پژوهش كتاب هایی كه در طول 9 سال ( از ابتداي سال 2000 ميلادي (11 دي ماه1378) تا انتهاي سال 2008 ميلادي (11 دي ماه 1386) از نويسندگان ايراني و اروپايي در ايران به زبان فارسي به چاپ رسيده اند ، بررسی شده است . تعداد 962 عنوان كتاب ( 633 عنوان تاليف نويسندگان ايراني و 329 عنوان ترجمه كتاب هاي اروپايي كه براي اولين بار در ايران به زبان فارسي منتشر شده اند ) به روش سيستماتيك از ميان 14475 عنوان كتاب در طول 9 سال نمونه گيري شده اند و با استفاده از تحليل محتواي كمّي مورد بررسی قرار گرفته اند . يافته ها نشان مي دهد كه 3/79 درصد از كتاب ها تاليفي و 7/20 درصد كتاب ها اروپايي است كه به زبان فارسي ترجمه شده اند . در كتاب هاي تاليفي ، قالب ادبي غير داستاني با 6/37درصد و در كتاب هاي ترجمه ، قالب ادبي فانتزي با 2/32درصد ، از بيشترين فراواني برخوردار هستند. بيشترين تمركز نشر با انتشار 90 درصد از كتاب هاي مورد نظر ، در تهران مشاهده شده است .

12345